U r n i k DAN  PONEDELJEK  TOREK  ČETRTEK
 KJE  OŠ Toma Brejca  FENIKS ŠPORTNI KLUB  FENIKS ŠPORTNI KLUB
 URA     17:30 - 18:30
  BELI PASOVI, ZAČETNIKI in skupina 3-6 LET
 17:30 - 18:30
  BELI PASOVI, ZAČETNIKI in skupina 3-6 LET 
 18:30 - 19:45
  BARVNI PASOVI
   18:30 - 20:00
  BARVNI PASOVI
L o k a c i j aTreningi potekajo:

• OŠ Toma Brejca, Šutna 39, Kamnik ter

• Feniks Športni klub, Ljubljanska cesta 45a, Kamnik

P r i d r u ž i t e  s e  n a m . . .
Vabimo Vas, da pokukate še na spletno stran od našega člana, ki se ukvarja z Geodetskimi meritvami:
TERRA MENSURA

R e d   i n   d i s c i p l i n a   j e   n a š a   v r l i n a   !